print_logo.jpg

Universiteit Gent
Vakgroep Geschiedenis
Historische Databank Lokale StatistiekenWelkom op de website Census 1900. Op deze site vindt u de uitslagen van algemene tellingen die op het einde van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw hebben plaatsgevonden. Van elke gemeente uit België die in deze periode heeft bestaan, zijn de uitkomsten hier consulteerbaar. De cijfers zijn afkomstig van LOKSTAT, de Historische Databank van Lokale Statistieken. Ze worden ter beschikking gesteld bij wijze van voorbeeld van de toepassingsmogelijkheden van de Databank.


Directe toegang tot de uitkomsten van tellingen:

Volkstelling 1900 Tabellen Kaarten
Landbouwtelling 1895 Tabellen Kaarten
Nijverheidstelling 1896 Tabellen Kaarten

©: UGent, vakgroep Geschiedenis 2014